پروژه ها

نصب کامل پلنت اکسیژن شماره3 فولاد خوزستان

محل اجرای پروژه : اهواز,خوزستان                طرف قرارداد : شرکت دنا اکباتان                     تاریخ اجرا : 1387-1384

اجرای سیستم الکتریکی خط ذوب 45 تن فولاد یزد

محل اجرای پروژه : یزد                               طرف قرارداد : شرکت دنا اکباتان                   تاریخ اجرا : تابستان 1385-1384

اجرای کابل 33کیلوولت در کانال زمینی

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد      طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز  تاریخ اجرا : 1391

اجرای سیستم الکتریکی سالن ذوب20 تن ذوب آهن ملایر

محل اجرای پروژه : ملایر,همدان                    طرف قرارداد : شرکت دنا اکباتان                   تاریخ اجرا : 1383-1381