اجرای سیستم گازرسانی مناطق ۱ ، ۳ ، ۶ تهران بزرگ

جزئیات پروژه

  • تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
  • وکیل اجرای سیستم گازرسانی مناطق 1 ، 3 ، 6 تهران بزرگ
  • مهارت ها شرکت گازرسانی استان تهران
  • جایگاه فروشگاه تهران
  • دسته بندی گاز و پتروشیمی

درباره این پروژه