اجرای سیستم گازرسانی منطقه ۷ تهران بزرگ

جزئیات پروژه

  • تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
  • وکیل اجرای سیستم گازرسانی منطقه 7 تهران بزرگ
  • مهارت ها شرکت گاز استان تهران
  • جایگاه فروشگاه تهران
  • دسته بندی گاز و پتروشیمی

درباره این پروژه