اجرای شبکه و پستهای هوایی – زمینی ۲۰/۴۰۰kv

جزئیات پروژه

  • تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
  • وکیل اجرای شبکه و پستهای هوایی - زمینی20/400kv
  • مهارت ها شرکت کالای الکتریک
  • جایگاه فروشگاه شرکت کالای الکتریک (سایت انرژی اتمی نطنز شهید احمدی روشن)
  • دسته بندی برق و ابزار دقیق

درباره این پروژه