تعمیرات اساسی واحد ۲ نیروگاه حرارتی ایرانشهر در بخشهای مکانیک، الکتریک، والوهای دستی

جزئیات پروژه

  • تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۰
  • وکیل تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی ایرانشهر در بخشهای مکانیک، الکتریک، والوهای دستی
  • مهارت ها شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
  • جایگاه فروشگاه ایرانشهر
  • دسته بندی برق و ابزار دقیق, مکانیک و پایپینگ

درباره این پروژه