مشارکت در اجرای ۱۳ کیلومتر لوله کشی گاز رسانی پلی اتیلن سایت اتمی پارچین

جزئیات پروژه

  • تاریخ ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
  • وکیل مشارکت در اجرای 13 کیلومتر لوله کشی گاز رسانی پلی اتیلن سایت اتمی پارچین
  • دسته بندی گاز و پتروشیمی

درباره این پروژه