سیستم الکتریکال و ابزار دقیق ذوب آهن پاسارگاد

جزئیات پروژه

  • تاریخ ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
  • وکیل اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
  • مهارت ها مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
  • جایگاه فروشگاه شیراز - کیلومتر 60 جاده جهرم
  • دسته بندی برق و ابزار دقیق

درباره این پروژه