شرکت مهندسین بهین آوران نیرو طی مدت 27 سال با فراهم نمودن امکانات مهندسی,بازرگانی,مالی و مدیریتی در زمینه های زیر فعالیت می نماید:

برق ,مکانیک,پایپینگ

1-طراحی تامین تجهیزات شبکه,عملیات ساختمانی,نصب و راه اندازی پست های توزیع و فوق توزیع برق
2-طراحی,تامین تجهیزات,تست و راه اندازی و اجرای سیستمهای الکتریکی,مکانیکی و پایپینگ 
3-تامین و اجرای سیستمهای ابزار دقیق,PLC,مانیتورینگ و اتوماسیون
4-طراحی,تامین و اجرای شبکه و پست هوایی و زمینی
5-اجرای پایپینگ شامل خطوط اکسیژن,گاز,نیتروژن,هوای فشرده, هیدرولیک و گریس

گاز شهری

1-اجرای خطوط انتقال گاز
2-گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی و نصب,جا به جایی و جمع آوری انشعابات پراکنده
3-طرح ایمن سازی علمکهای گازرسانی
4-جمع آوری شیرهای پیاده رو منصوبه روی شبکه های گازدار
5-گاز رسانی به حفرات خالی و  توسعه شبکه و حفاظت کاتدیک

سازه های مقاوم

1-اجرای عملیات خاک برداری,آرماتور بندی,قالب بندی
2-کلیه عملیاتهای بتن ریزی و اجرای فوندانسیون
3-انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان
4-اجرای نازک کاری در انطباق با جدول نازک کاری,نقشه های مصوب معماری
5-طراحی و اجرای محوطه سازی

گاز شهری

1-اجرای خطوط انتقال گاز
2-گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی و نصب,جا به جایی و جمع آوری انشعابات پراکنده
3-طرح ایمن سازی عملکهای گازرسانی
4-جمع آوری شیرهای پیاده رو منصوبه روی شبکه های گازدار
5-گاز رسانی به حفرات خالی و  توسعه شبکه و حفاظت کاتدیک

پیمایش به بالا