شرکت مهندسین بهین آوران نیرو طی مدت 30 سال با فراهم نمودن امکانات مهندسی,بازرگانی,مالی و مدیریت اینک در زمینه های زیر فعالیت می کند

برق,مکانیک,پایپینگ

1-طراحی تامین تجهیزات شبکه,عملیات ساختمانی,نصب و راه اندازی پستهای توزیع و فوق توزیع شبکه های توزیع و انتقال نیرو تا ظرفیت 400 کیلووت

2-طراحی,تامین تجهیزات,تست و راه اندازی و اجرای سیستم های الکتریکی,مکانیکی و پایپینگ صنایع فلزی فولادسازی,احیا,گندله سازی و ذوب آهن

3-تامین و اجرای سیستم های ابزار دقیق,PLC,مانیتورینگ و اتوماسیون

4-طراحی,تامین و اجرای شبکه و پست های هوایی و زمینی توزیع تا سطح ولتاژ33KV

5-طراحی تامین و اجرای سیستم روشنایی معابر شهری و ناجیه صنعتی

6-اجرای پایپینگ شامل خطوط اکسیژن,گاز,نیتروژن,هوای فشرده,هیدرولیک و گریس

گاز شهری

1-اجرای خطوط انتقال گاز

2-گاز رسانی به صنایع و مجتمعهای مسکونی و نصب,جابجایی و جمع آوری انشعابات پراکنده

3-طرح ایمن سازی علمکهای گازرسانی

4-جمع آوری شیرهای پیاده رو منصوبه روی شبکه های گاز دار

5-گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه و حفاظت کاتدیک

ساختمان

1-اجرای عملیات خاک برداری,آرماتوربندی,قالب بندی

2-کلیه عملیاتهای بتن ریزی و اجرای فونداسیون

3-انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان

4-اجرای نازک کاری در انطباق با جدول نازک کاری

5-طراحی و اجرای محوطه سازی