پروژه ها

اجرای سیستم الکتریکی بزرگترین خط نورد گرم میلگرد

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز    تاریخ اجرا : 1388-1387

اجرای سیستم الکتریکی خط نوردگرم میلگرد(RM2)

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز   تاریخ اجرا : 1383

اجرای سیستم الکتریکی و مکانیکی خط نورد گرم میلگرد

محل اجرای پروژه : شاهرود-سمنان            طرف قرارداد : شرکت فولاد شاهرود          تاریخ اجرا : 1385

اجرای سیستم الکتریکی خط نوردگرم میلگرد(RM1)

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز   تاریخ اجرا : 1382

اجرای شبکه هوایی و زمینی 20kv و 400kv

محل اجرای پروژه : سایت انرژی اتمی نطنز    طرف قرارداد : شرکت کالای الکتریک          تاریخ اجرا : 1389

اجرای کابل زمینی 63kv

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز  تاریخ اجرا : 1387

اجرای دو دستگاه برق گیر

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز   تاریخ اجرا : 1387

اجرای شبکه هوایی 20kv

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد   طرف قرارداد : حد فاصل جاده ترانزیت        تاریخ اجرا : 1387

اجرای سیستم الکتریکی و مکانیکی خط نورد گرم میلگرد​

محل اجرای پروژه : اهواز-خوزستان            طرف قرارداد : شرکت دنا اکباتان                  تاریخ اجرا : 1387

اجرای سیستم الکتریکی و مکانیکی خط نورد سرد

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت صنایع مفتولی توکلی      تاریخ اجرا : 1380