پروژه ها

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق واحد تولید اکسیژن

محل اجرای پروژه : ابهر,شهرک صنعتی نورین  طرف قرارداد : ذوب آهن البرز ناب آرش           تاریخ اجرا : 1399

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق واحد های EAF,LF

محل اجرای پروژه : ابهر,شهرک صنعتی نورین  طرف قرارداد : ذوب آهن البرز ناب آرش           تاریخ اجرا : 1399

نصب سینی و نردبان کابل LF,ASP,EAF​

محل اجرای پروژه : ابهر,شهرک صنعتی نورین  طرف قرارداد : ذوب آهن البرز ناب آرش       تاریخ اجرا : 1398

اجرای واحد SVC

محل اجرای پروژه : ابهر,شهرک صنعتی نورین  طرف قرارداد : ذوب آهن البرز ناب آرش            تاریخ اجرا : 1398

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

محل اجرای پروژه : شیراز,کیلومتر60جاده جهرم  طرف قرارداد : مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد        تاریخ اجرا : 1392-1391

اجرای واحد SVC

محل اجرای پروژه : شیراز,کیلومتر60جاده جهرم                                                  طرف قرارداد : مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد                                                  تاریخ اجرا : 1392-1391

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق سالن ذوب​

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد  طرف قرارداد : شرکت ذوب آهن نطنز          تاریخ اجرا : 1392

اجرای پست 230 به 33 کیلوولت

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد   طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز   تاریخ اجرا : 1391

اجرای پست 20kv / 63kv

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد   طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز   تاریخ اجرا : 1392

اجرای پست 63kv / 5.5kv

محل اجرای پروژه : نطنز,شهرک شجاع آباد   طرف قرارداد : شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز   تاریخ اجرا : 1387