پروژه ها

اجرای پست 230 به 33کیلوولت

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال1391

اجرای پست 20 به 63 کیلوولت

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال 1392

اجرای سیستم الکتریکی بزرگترین خط نورد گرم میلگرد کلاف خاورمیانه

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال 1387,1388

اجرای کابل 33کیلوولت

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد​

طرف قرارداد:شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال 1391

اجرای سیستم الکتریکی سالن ذوب

محل اجرای پروژه:ملایر -همدان

طرف قرارداد:شرکت دنا اکباتان

تاریخ اجرای پروژه:سال 1383-1381

نصب کامل پلنت اکسیژن

محل اجرای پروژه:اهواز,خوزستان

طرف قرارداد:شرکت دنا اکباتان

تاریخ اجرای پروژه:سال 1387-1384

اجرای سیستم الکتریکی خط نورد گرم

محل اجرای پروژه:ایوانکی-تهران

طرف قرارداد:شرکت آریانورد

تاریخ اجرای پروژه:سال 1385

اجرای سیستم الکتریکی خط ذوب

محل اجرای پروژه:یزد

طرف قرارداد:شرکت دنا اکباتان

تاریخ اجرای پروژه:سال 1385-1384

اجرای سیستم الکتریکی خط نورد گرم

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال 1382

اجرای شبکه هوایی و زمینی

محل اجرای پروژه:شرکت کالای الکتریک

طرف قرارداد:شرکت کالای الکتریک

تاریخ اجرای پروژه:سال 1389

پیمایش به بالا