پروژه ها

اجرای سیستم الکتریکی خط نورد سرد

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت صنایع مفتولی توکلی

تاریخ اجرای پروژه:سال1380

اجرای سیستم الکتریکی خط نورد سرد

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت ورا صنعت شرق

تاریخ اجرای پروژه:سال1380

اجرای سیستم روشنایی

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت ذوب آهن و فولاد نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال1386

ساخت تابلو

محل اجرای پروژه:سد گتوند,دزفول

طرف قرارداد:شرکت شهر آذین

تاریخ اجرای پروژه:سال1382

ساخت کوبیکل 20 ولت

محل اجرای پروژه:اصفهان,جنب پالایشگاه

طرف قرارداد:شرکت شیر و فولاد اصفهان

تاریخ اجرای پروژه:سال1382

ساخت تابلو

محل اجرای پروژه:عسلویه

طرف قرارداد:شرکت توسعه اجیاد

تاریخ اجرای پروژه:سال1382

ساخت تابلو های 20کیلوولت

محل اجرای پروژه:اصفهان,پالایشگاه

طرف قرارداد:پالایشگاه اصفهان

تاریخ اجرای پروژه:سال1381

اجرای شبکه هوایی 20کیلوولت

محل اجرای پروژه:نطنز

طرف قرارداد:شهرک صنعتی اصفهان

تاریخ اجرای پروژه:سال1383

اجرای دو دستگاه برق گیر

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال 1387

اجرای شبکه هوایی 20KV

محل اجرای پروژه:حد فاصل بادرود کاشان

طرف قرارداد:شرکتتوزیع برق اصفهان

تاریخ اجرای پروژه:سال 1381

پیمایش به بالا