پروژه ها

نصب سینی و نردبان کابلLF,EAF,ASP

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین

طرف قرارداد:مجتمع ذوب آهن البرز ناب آرش

تاریخ اجرای پروژه:سال 1398

اجرای واحد SVC و MAIN SUB STATION

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین

طرف قرارداد:مجتمع ذوب آهن البرز ناب آرش

تاریخ اجرای پروژه:سال 1398

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق واحد تولید اکسیژن

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین

طرف قرارداد:مجتمع ذوب آهن البرز ناب آرش

تاریخ اجرای پروژه:در حال اجرا

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق واحد هایSHOP,MELT

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین

طرف قرارداد:مجتمع ذوب آهن البرز ناب آرش

تاریخ اجرای پروژه:در حال اجرا

نصب سیستم ارتینگ

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین​

طرف قرارداد:مجتمع البرز غرب

تاریخ اجرای پروژه:سال 1396و1397

نصب سینی و نردبان کابل کانال بطول 8000متر

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین

طرف قرارداد:مجتمع ذوب آهن البرز ناب آرش

تاریخ اجرای پروژه:سال 1397

طراحی و مهندسی واحد های FTP,CCM,LF,EAF

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین​

طرف قرارداد:طرف قرارداد:مجتمع البرز غرب

تاریخ اجرای پروژه:سال 1397

نصب تابلو های MV&LV

محل اجرای پروژه:ابهر,شهرک صنعتی نورین​

طرف قرارداد:مجتمع البرز غرب

تاریخ اجرای پروژه:سال 1396و1397

اجرای سیستم الکتریکال و ابزار دقیق

محل اجرای پروژه:شیراز,کیلومتر 60 جاده جهرم

طرف قرارداد:مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

تاریخ اجرای پروژه:سال1392-1391

اجرای واحد SVC

محل اجرای پروژه:شیراز,کیلومتر 60 جاده جهرم

طرف قرارداد:مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

تاریخ اجرای پروژه:سال1392-1391

پیمایش به بالا