پروژه ها

دمونتاژ,تعمیر و راه اندازی 300 تابلو

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال1385

سرویس,تعمیر و راه اندازی 60 ترانسفورماتور

محل اجرای پروژه:نطنز,شهرک صنعتی شجاع آباد

طرف قرارداد:شرکت فولاد و ذوب آهن نطنز

تاریخ اجرای پروژه:سال 1385

ساخت تابلوهای 20 کیلوولت

محل اجرای پروژه:اصفهان,پالایشگاه

طرف قرارداد:پالایشگاه اصفهان

تاریخ اجرای پروژه:سال1381

پروژه تامین برق اسکان کارگری

محل اجرای پروژه:منطقه برق بهمن

طرف قرارداد:برق استان تهران

تاریخ اجرای پروژه:سال1395

پیمایش به بالا